به‌روز شده در: ۱۱:۵۸ - ۲۵ تير ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۱۰۲
تاريخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
جزئیات اشتغال در کارگاه های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر
کارگاه های صنعتی۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سـال ۱۳۹۵، ۵۰۰۴۳۹ میلیارد ریـال به منظور جبـران خـدمات، بـه مـزد و حقـوق بگیران خود پرداخت کرده اند که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۲.۱۹ درصد رشد داشته است .
به گزارش کارگر نیوز، نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1396 ( عملکرد 1395) منتشر شد.

از تعداد 31309 کارگاه صنعتی فعال در سال1395 ،‌24981کارگاه (‌79.8 در صد)‌ در طبقه49-10 نفر کارکن و 6327 کارگاه ( 20.2  در صد) در طبقه 50 نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.

در سال 1395 تعداد 31309 کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال 1394 ،‌6.4 در صد کاهش دارد .

از تعداد 31309کارگاه صنعتی فعال در سال1395، 24981 کارگاه (‌79.8 در صد)‌ در طبقه 49-10نفر کارکن و 6327 کارگاه (20.2  در صد) در طبقه 50 نفر کارکن و بیشتر قرار دارند

تعداد کارگاه‌های صنعتی 49-10نفر کارکن فعال در سال 1395، 7.8 در صد و کارگاه‌های صنعتی50 نفر کارکن و بیشتر فعال،‌ 0.5 درصد  نسبت به سال 1394 کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح،‌ تعداد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی، 10 نفر کارکن و بیشتر در سال1395،‌برابر با 3079 و در سال1394،‌برابر با3324 کارگاه بوده است.

درصد کارگاه های غیر فعال صنعتی در سال 1395برابر با 8.2 در صد بوده است که نسبت به سال 1394 تغییری نداشته است.‌

* نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1396

مرکز آمار ایران در سال 1396 چهل و چهارمین دوره آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر را به منظور شناخت سـاختار صـنعتی کشـور،

فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه ریزی های توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامه ها، با مراجعه به 23313 کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا نموده است. این طرح از سال 1351 به صورت سالانه به جز سالهای 1356 و 1357 در سراسـر کشـور اجـرا شده است.

همچنین با توجه به به نگام سازی چارچوب کارگاههای صنعتی مبتنی بر اطلاعات دستگاه های اجرایی، نتایج طرح در سال 1394 مورد بـازنگری قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در پیشگفتار نشریه نتایج طرح آورده شده است.

*مروری بر نتایج طرح

 • در سال 1395 تعداد 31309 کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال 1394، 4.6 درصد کاهش دارد.
 • از تعداد 31309 کارگاه صنعتی فعال در سال 1395، 24981 کارگاه( 8. 79 درصد) در طبقه 49-10 نفر کارکن و 6327 کارگـاه ( 2.20 درصـد)در طبقه 50 نفرکارکن و بیشتر قرار دارند.
 • تعداد کارگاه های صنعتی 49-10 نفرکارکن فعال در سال 1395، 8.7 درصد و کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر فعال ،5.0 درصد نسبت به سال 1394 کاهش داشته است  .
 • بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه های غیر فعال صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1395 برابر با 3079 و در سال 1394 برابر با 3324کارگاه بوده است .
 • درصد کارگاههای غیر فعال صنعتی در سال 1395 برابر با 2.8 درصد بوده است که نسبت به سال 1394 تغییری نداشته است.
 • تعداد کارگاه های صنعتی فعال که در سال 1394 دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بودهاند و در سال 1395 تعداد کارکنـان آن هـا بـه زیـر 10 نفـرکارکن کاهش یافته است برابر با 3043 کارگاه و در سال 1394 برابر با 3599 کارگاه بوده است.
 • درصد کارگاه های فعال صنعتی زیر 10 نفر کارکن شده در سال 1395 برابر با 1.8 و در سال 1394 برابر با 9.8 بوده است.
 • تعداد کارکنان کارگاههای صنعتی10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1395، 1788651 نفر بوده که نسبت به سال 1394، 3.0 درصد کـاهش داشته است .
 • کارگاه های صنعتی10 نفر کارکن و بیشتر در سـال 1395، 500439 میلیارد ریـال به منظور جبـران خـدمات، بـه مـزد و حقـوق بگیران خود پرداخت کرده اند که نسبت به سال 1394، 2.19 درصد رشد داشته است .
 • ارزش تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1395، 5431860 میلیارد ریال بـوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال1394، 3.13 درصد رشد را نشان میدهد.
 • ارزش صادرات مستقیم کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1395، 22816 میلیون دلار بوده است کـه نسـبت بـه سال 1394، 4.33 درصد افزایش را نشان میدهد.
 • در سال 1395 مبلغ 234891 میلیارد ریال در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سرمایه گذاری شده است که نسـبت بـه سال 1394، رشد 0.27 درصد را نشان میدهد.
 • ارزش افزوده حاصل از فعالیت کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر درسال 1395 بالغ بر 1574160 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال 1394، رشد 8/26 درصدی را نشان میدهد.